L’objecte del MES: Abril 2012

Malgrat un breu parèntesi, reprenem la publicació de referències del nostre fons dins de la secció “L’Objecte del MES“. Dins d’aquest mes d’abril, ens plau destacar una de les moltes obres traduïdes a l’esperanto de què disposa el Museu. Es tracta d’un exemplar de la novel.la de Henryk Sienkiewicz “Quo Vadis“.

Concretament, el llibre és una edició de 1957 publicada a Varsòvia i té la particularitat que fou traduïda per Lidia Zamenhof (1904-1942), filla menor de Llàtzer Zamenhof, promotor de l’esperanto. L’obra original és una novel.la històrica escrita en polonès i publicada per primer cop en forma de llibre -anteriorment fou editada per entregues-  l’any 1896. Ha estat traduïda a més de cinquanta llengües i fou una de les obres que va fer emergir a Sienkiewicz, fins al punt que, l’any 1905, fou guardonat amb el Premi Nobel de Literatura.

Lidia Zamenhof, que havia treballat fermament per l’ensenyament i difusió de la llengua ideada pel seu pare, destacà també en el camp de la traducció, executant la de “Quo Vadis” l’any 1933. Desafortunadament, l’any 1942 fou deportada al camp d’extermini nazi de Treblinka, on morí.

Com molts coneixereu, la novel.la exposa les dificultats de l’amor entre una jove cristiana i un patrici romà, en plena Roma de temps de l’emperador Neró, i compta amb adapatacions de cinema i televisió, entre les que destaca la pel.lícula de 1951 filmada a Hollywood.

L’objecte del MES. Desembre 2011.

El Museu endega una nova iniciativa destinada a difondre el valor del seu divers fons. En aquest cas, i des d’aquest mes de desembre, hom podrà anar descobrint peces destacades, elements singulars, que ens permetran conèixer amb major profunditat el Museu però també aspectes de la història i l’evolució del moviment esperantista.

Amb un senzill joc de paraules, hem volgut batejar aquesta nova secció com “L’objecte del MES” (MES: Museu d’Esperanto de Subirats), un apartat que disposarà d’espai propi a la nostra web però també al Museu mateix, on podrà ser consultat. El format serà molt simple: una fotografia de l’objecte anirà acompanyada d’una breu descripció bàsica del mateix. Per qui tingui més interès, estarem a la vostra disposició a l’hora d’ampliar-ne la informació o resoldre dubtes.

Com sempre, us convidem a tots i a totes a seguir la nova proposta i a aportar-hi totes les idees i suggeriments que cregueu convenients. Bé sabeu que resulta difícil fer una selecció dins la diversitat que conté el Museu, intentarem, per tant, provar de mostrar el màxim d’elements, sense cap ànim de fer-ne una classificació per raó del seu valor o per importància. Comencem, doncs, amb l’Objecte del MES de desembre!

 

 

Es tracta d’un petit llibret de 12 pàgines i cobertes, editat l’any 1930 a Madrid per la “Liga Española de Ferroviarios Esperantistas”. L’exemplar, emprat com a eina de difusió i propaganda, conté una introducció força alegòrica que lloa l’esperanto, l’acollida que ha rebut internacionalment i la seva vessant més pràctica, sobretot en un sector com el dels ferroviaris. A banda, inclou l’articulat del Reglament que regia el funcionament intern de l’associació. El llibret feia una crida a tots aquells ferroviaris “amantes de la Cultura y del Progreso” a adherir-se sense dilacions a la Liga Española. 

Sense dubte es tracta d’una mostra de la vitalitat d’un sector on l’esperanto va ser una veritable eina comunicativa i on va gaudir d’una bona difusió, amb nombroses publicacions periòdiques i associacions, com l’encara vigent Associació Catalana de Ferroviaris Esperantistes. 

(Museu d’Esperanto de Subirats- Registre núm. 7033)