Presentació del IV Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme al Museu d’Esperanto de Subirats

congres

El passat dilluns es va presentar al Museu d’Esperanto de Subirats el IV Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme. Es va explicar el programa d’aquest esdeveniment als mitjans de comunicació, que se celebrarà el 27 i 28 de juny de 2013 al VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, a càrrec del Director del Congrés Miquel Vidal, el coordinador del Congrés Pere Guilera i dels representants dels ajuntaments deSubirats i de Vilafranca del Penedès, la Presidenta del Patronat de Turisme de Subirats Maria Teresa Catasús, l’Alcalde de Subirats Pere Pons i el Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès Joan Manel Monfort

El Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme, en la seva trajectòria, s’ha caracteritzat per una banda per l’aprofundiment en els seus plantejaments inspiradors de tota la seva actuació: El paisatge vitivinícola és un factor cultural però també econòmic indissolublement lligat a la promoció econòmica i social del Penedès, comarca d’identitat vitivinícola oberta al progrés i a la compatibilitat amb altres activitats que s’articulin de forma harmònica amb ella. I per l’altra, per una constant recerca de sinergies amb administracions, entitats públiques i privades i en general amb tota la societat penedesenca que comparteix o és sensible a aquest plantejament.

En forma genèrica al llarg de les edicions anteriors, el Congrés s’ha anat estructurant en tres camps: 1. Territori, acció territorial, 2. Art i 3.Gestió / promoció. En el context dels quals el Congrés procura convidar els especialistes més experts i adoptar els formats més adequats per a abordar temes i problemàtiques que afecten a la comarca. El Congrés, sense sacrificar el rigor científic, assumeix una voluntat de ser una eina útil i també d’esdevenir un Think tank per a les administracions en particular i per a tota la societat en general.