Esperanto a Can Cartró

Portada del Boletín 146 de l'any 1964

El número 146 del Boletín de la Federación Española de Esperanto de l’any 1964 fa una referència a una presentació de l’esperanto a Subirats, concretament a Can Cartró.

Tal com diu l’encapaçalament: “Los entusiastas esperantistas de Villafranca del Panadés (Barcelona), estan de enhorabuena. tienen una filial que pronto será un pujante grupo nacido a su sombra.”

El 19 de febrer d’aquell any  es creava a Can Cartró un grup d’esperanto, als locals de la societat Germanor. Prop de quaranta persones van assistir a l’acte, segons informa el butlletí.

Va haver una conferència a càrrec de Mossen Josep Maria Claramunt, escolapi, president i professor del grup esperantista de Vilanova i La Geltrú.

També hi feu una intervenció en Manuel Nin, un altre professor del grup, que va donar unes nocions d’esperanto als  assistents.

Un altre esperantista, en Ricardo Sans, va explicar diverses anècdotes de les seves estades a congressos internacionals.

L’iniciador i organitzador del nou grup va ser en Lluís Hernàndez, el fundador del museu de Subirats.

Podeu veure i llegir l’article original visitant La Esperanta Gazetejo.

La Kataluna Antologio (L’Antologia Catalana)

L’esperantisme, que s’extengué ràpidament per Europa el primer terç del segle XX, no va trigar gaire a arrelar a Catalunya. A la multitud de grups que es crearen al nostre país, aviat s’afegí una gran quantitat de publicacions i una notable creació literària en i al voltant de l’esperanto. Tan és així que l’any 1925 va aparèixer la Kataluna Antologio, una mostra-recopilació d’obres d’autors catalans il·lustres com ara Ramon Llull, Ausiàs Marc, Joanot Martorell, Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà, Joan Maragall, Santiago Rossinyol, Prudenci Bertrana o Víctor Català, entre d’altres.

La Kataluna Antologio, amb més de 50 autors i 140 mostres de prosa i poesia, va ser considerada en el seu moment una obra model en la que s’inspiraren altres països per fer les seves pròpies antologies. El llibre va ser el resultat de la incansable feina de traducció i recopilació d’en Jaume Grau i Casas (Barcelona 1896, València 1950).

El Museu d’Esperanto de Subirats conserva alguns exemplars d’aquesta obra emblemàtica de l’esperantisme català. També podem veure una foto de la segona edició visitant la galeria d’en Josep M. Serrano.

L'Antologia Catalana

Paco kaj Amo (Pau i Amor)

A principis del segle XX proliferaren els grups d’esperantistes arreu de Catalunya, especialment a Barcelona. Un d’aquests grups va ser la Societat Esperantista Paco kaj Amo (‘Pau i amor’), de Gràcia, que publicà un butlletí que aparegué regularment entre el 1920 i el 1937. Els noms dels grups sovint reflectien el caire fraternalista dels seguidors de l’esperanto. A sota podeu veure una imatge del grup corresponent a l’any 1908.